De astrologie van de Grote Beer

De Grote Beer, wie kent dit sterrenbeeld nu niet? Het is één van de bekendste constellaties aan ons Noordelijk halfrond: 7 sterren die samen de steelpan vormen met aan de buitenste grenzen ervan Vega en Polaris. Dat de Grote Beer ook een astrologische invloed heeft, is misschien minder bekend. We kennen uiteindelijk allemaal de 12 tekens van de dierenriem, er is de Vedische astrologie en er is de Chinese astrologie met de dieren.
Wat is er dan zo speciaal aan de negen sterren astrologie en hoe kunnen we dit systeem gebruiken in ons dagelijks leven?
Wel, om te beginnen ontplooit een bevruchte eicel zich in de eerste negen maanden in
de buik van de moeder tot een volwaardige baby. Dat betekent dat je als foetus tijdens deze negen maanden reeds de invloed had van de negen sterren. Het is dus een essentieel onderdeel van wie je bent !
Het is een systeem dat een geboortedatum koppelt aan een getal en een element: het laat je unieke tijds-DNA zien met je talenten, je gevoelswereld en een arsenaal aan potentiële mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
De ‘volwassenster’ of je volwassen getal wordt bepaald door het jaar waarin je bent geboren en komt overeen met je fundamentele aard en je karakter. De invloed van deze ster wordt pas echt relevant na de leeftijd van 18 jaar.
De kindster of je kindgetal wordt dan weer afgeleid uit je geboortemaand en komt overeen met je diepere, meer emotionele aard. Het is de overheersende energie van je kind-en tienerperiode tot de leeftijd van 18 jaar, wanneer je de eerste twee negenjarige cycli van je leven voltooit.
Aan elke ster wordt naast een getal dus ook een bijhorend element gekoppeld.
De elementen kan je het gemakkelijkst begrijpen door te kijken naar de seizoenen. Zoals het element hout bij de lente hoort, hoort vuur bij de zomer, aarde bij de nazomer, metaal bij de herfst en water bij de winter. De elementen verhouden zich tot elkaar volgens hun logische of voedende cyclus. Bijvoorbeeld: hout voedt vuur. Tegelijk is er ook een controlerende cyclus die de elementen bijstuurt. Voorbeeld: water controleert vuur.
Deze natuurlijke interactie tussen de elementen – nu wordt het nog interessanter – ontvouwt zich ook op een ander plan, namelijk dat van onze menselijke relaties.

Dit zijn de kenmerken van de negen sterren – persoonlijkheden in een notendop:
1-water = intuïtief. Als je een 1- water type bent, ben je filosofisch ingesteld en kan je goed communiceren. Deze capaciteiten worden versterkt door je intuïtie. Net zoals water stroom je gemakkelijk mee met de flow van het leven.
2-aarde = dienstbaar. Je bent een harde werker en je bent op je best in een team. Of je nu een man of een vrouw bent, je bent zorgend en een uitstekende gastheer of gastvrouw.
3 -hout = avontuurlijk. Je bent actief, sportief en avontuurlijk aangelegd. Je bruist van de nieuwe ideeën. Ideeën opstarten en voor vernieuwing zorgen is je op het lijf geschreven. 4-hout = idealistisch. Met deze ster ben je idealistisch en romantisch ingesteld. Jouw specialiteit: ideeën uitwerken binnen een tijdsbestek. Taalvaardigheid is je sterkte.
5-aarde = vastberaden. Je beschikt over een natuurlijk leiderschap en je houdt van een gezagsfunctie. Je sociale vermogen is buitengewoon goed ontwikkeld.
6-metaal = betrouwbaar. Of je nu een man of een vrouw bent, je hebt een groot plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van je leven.
7-metaal = emotioneel. Je bent een verzamelaar van ervaringen waardoor je anderen ter hulp kunt schieten. Luxe en sensualiteit horen bij jou evenals mooie dingen.
8-aarde = pragmatisch. Je houdt ervan om veranderingen in gang te zetten. Je bent

pragmatisch, punctueel en anderen zien je vaak als rots of raadgever.
9-vuur = passievol. Je staat graag in de spotlights én je bent een licht voor anderen. Bovendien word je door je charisma en enthousiaste houding door iedereen opgemerkt.

Nieuwsgierig naar je volwassen getal? Zo kan je het berekenen:
Stel, je bent geboren in 1983.
Tel de laatste 2 cijfers van het jaartal op: in dit geval 8 + 3 = 11.
Uit de berekening houd je slechts één getal over dus: 1 + 1 = 2. Trek vervolgens 2 af van 10: Dit is 8. Dus: je volwassenster of volwassen getal waarmee je bent geboren is 8.

Is het resultaat van de berekening 10, dan is het getal 1.
Vanaf het jaar 2000 trek je de uitkomst af van 9.
Een nine star ki jaar (ki is Japans voor energie) begint op 4 februari. Als je eerder bent geboren, moet je voor de berekening het voorgaande jaar als basis nemen. Dus als je op 2 januari 1961 bent geboren, dan neem je het jaar 1960 als uitgangspunt.
Om het kindgetal te kennen is er geen eenvoudige formule en wordt er gebruik gemaakt van tabellen waarin alles al is uitgerekend. Deze zijn op internet te vinden.

Ben jij in je element? Wanneer ben jij in de flow? Inzicht in je getal en je element maakt je bewust van je patronen en drijfveren. Bovendien werpt deze astrologie een nieuw licht op relaties. Relaties verhouden zich namelijk tot elkaar precies zoals de elementen dat doen. Best handig als je wilt weten wat nu precies jouw eigen behoeften zijn en die van je partner, je kinderen, enz. Het helpt ons om zonder oordeel te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier denkt, handelt en reageert. Je zou bijna kunnen zeggen dat er via de negen sterren astrologie dan toch zoiets als een ‘handleiding’ bestaat bij het leven. Voor ouders, opvoeders, partners en niet in het minst voor jezelf kan deze astrologie een ware bron van inspiratie zijn.

Patricia Simoens, Nine star ki en feng shui consult.
Instagram: https://www.instagram.com/feng_shui_nine_star_ki_consult/